Help us run this nation building program effectively ! हाम्रो यस अभियानलाई सहयोग गर्न चाहानु हुन्छ?

We are always looking for partners like you to invest in our Entrepreneurship building programs. Lets build a prosperous Nepal together !

हामीलाई सम्पर्क गर्नु परेमा हाम्रो काठमाडौँ कार्यालय छ “घर ३०१, जनमार्ग, (चप्पल कारखाना नजिक) चक्रपथ, महाराजगंज।”
bibeksheel Nepali

पत्राचार गर्नु परेमा: पो.ब. १४४७८, काठमाडौँ, नेपाल
ईमेल (email) : help@leadnepal.com
मोबाईल फोन (mobile):  ९८५११-४९२१४ (98511-49214) (Country-code is 977)
वेबसाईट (website): leadnepal.com

यहिँबाट तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिई हाल्नुहोस् तल लेखेर (म्याप भन्दा तल छ है फर्म भर्नुहोला। धन्यवाद 🙂
Where are we located.

Do visit us here !

Leave a Reply